Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

July 22 2019

X at Night
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II
Sponsored post

March 11 2019

March 07 2019

March 04 2019

8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
"A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?".
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

February 21 2019

November 05 2018

Porsche type 906 Carrera
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

October 13 2018

Aston Martin| DB10

Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

September 15 2018

Mercedes 300SL
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

August 02 2018

Mercedes Benz 300SL
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II
1955 aston martin db3.
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

June 27 2018

Mercedes Benz 300SL
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II
1955 aston martin db3.
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

June 02 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...